Wybory
Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014
Dla inwestora
Mapa - ulotka informacyjna o Gminie Żórawina
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Gazetka Gminna - Żórawina Nasza Gmina
Strona Lokalnej Grupy Działania LIDER A4
Serwis BAZAA4.INFONarodowe Siły Rezerwowe

Aktualności z naszej Gminy  2015-03-31
  Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowości Żórawina - ZMIANA TERMINU

     Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowości Żórawina - ulice: Niepodległości, Polna, Małowiejska, Osiedleńcza został przeniesiony z soboty (04.04.2015 r.) na piątek (03.04.2015 r.).

Prosimy o wystawienie opisanych pojemników dzień przed terminem odbioru w miejscach widocznych i dostępnych, bez konieczności wchodzenia na posesję.

Czytaj dalej..  2015-03-31
  Nowy SMS-owy serwis informacyjny Gminy Żórawina

     Wójt Gminy Żórawina informuje mieszkańców że w dniu 31 marca 2015r. uruchomiony został nowy gminny informator SMS-owy.
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości na telefon komórkowy z informacjami o:

- zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, ulewne deszcze, podtopienia, skażenia, itp.
- imprezach kulturalnych i sportowych
- bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
- innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy

już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS.

Czytaj dalej..  2015-03-26
  Budowa chodnika przy ulicy Bankowej w Żórawinie

     W marcu bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Bankowej w Żórawinie. W ramach tego zadania zostanie wykonany chodnik pomiędzy ulicami: M. Kopernika i Urzędniczą.
Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ ulica Bankowa prowadzi do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Ośrodka zdrowia, Przedszkola, Banku i korzysta z niej duża ilość uczniów.
Nowo budowany chodnik połączy istniejące chodniki wybudowane przy ul. Urzędniczej i M. Kopernika w roku ubiegłym, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2015-03-11
  Stypendium Stowarzyszenia SPES

     Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia SPES.

Czytaj dalej..  2015-03-11
  Rozpoczęły się prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie

     W lutym bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. Wykonane zostały już roboty ziemne, w chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem fundamentów. Inwestycje prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS sp. z o.o. ze Spalic.

Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2015-03-10
  Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

     Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany przebiegu linii sieci szerokopasmowej "Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji WD_Żórawina - WS_Strzelin".

Zawiadomienie

Obwieszczenie

Czytaj dalej..  2015-03-10
  Informacja KMP we Wrocławiu

     Informacja KMP we Wrocławiu w sprawie zwiększenia kontroli na drodze powiatowej nr 1954D od miejscowości Biestrzyków do miejscowości Mędłów.

Informacja

Czytaj dalej..  2015-03-02
  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina

     Przewodniczący Rady Gminy Żórawina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00 - 10.00 w siedzibie Biura Rady Gminy w Żórawinie, al. Niepodległości 15.

Czytaj dalej..  2015-02-28
  Aktualizacja - Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - sport w roku 2015

     Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:

Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załącznik pod nazwą Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf.

Czytaj dalej..  2015-02-18
  Informacja w sprawie terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

     Informujemy, że wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Żórawina odbędą sie w dniach od 27 lutego 2015r. do 7 kwietnia 2015r.
Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w poniższym zarządzeniu nr 26/2015 Wójta Gminy Żórawina.

Treść zarządzenia

Czytaj dalej..  2015-02-09
  Informacja w sprawie komunikacji autobusowej

     Informujemy, że kursy przewoźnika PKS Oława zostały rozciągnięte na dodatkowe przystanki autobusowe do Mnichowic oraz Wojkowic I. Dotyczy kursów:

na trasie Oława g. 05:50 - Wrocław g. 07:03 (kurs 1465), dodatkowe przystanki: Mnichowice-Lipowa g. 06:42, Wojkowice I g. 06:44
oraz
na trasie Wrocław g. 16:50 - Strzelin g. 18:03 (kurs 1038), dodatkowe przystanki: Wojkowice I g. 17:10, Mnichowice-Lipowa g. 17:12

Dodatkowe przystanki w w/w kursach będą obsługiwane do końca 2015r.

Czytaj dalej..  2014-12-31
  Nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina

     Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015r. uruchomiony zostanie nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.
Wszystkie nowe informacje będą publikowane wyłącznie na nowym portalu.

Adres nowego portalu to http://zorawina.bip.gov.pl

Stary portal, dostępny aktualnie pod adresem http://www.bip.zorawina.pl zostanie zachowany i udostępniony jako wersja archiwalna i nie będzie podlegać już aktualizacji treści.

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  List gratulacyjny od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego

     List gratulacyjny od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.


Treść listu gratulacyjnego

Czytaj dalej..  2014-12-11
  List gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy I Polityki Społecznej Jarosława Dudy dla Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego

     List gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy I Polityki Społecznej Jarosława Dudy dla Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego


Treść listu gratulacyjnego

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu w 2015 roku

     Informujemy, że w roku 2015 na podatek od środków transportu na terenie Gminy Żórawina obowiązywać będzie zeszłoroczna Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/244/13 z dnia 25 października 2013 roku.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku leśnego w 2015 roku

     Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł/m3.
Podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na rok 2015 wynosi 41,55 zł/ha.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku rolnego w 2015 roku

     Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosiła 61,37 zł za 1dt.

W związku z powyższym podatek rolny w roku 2015 będzie wynosił odpowiednio :

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 153,43zł/ ha przel,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta – 306,85 zł/ ha fiz.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku

     Informujemy, że obowiązującą na rok 2015 uchwałą w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina pozostaje zeszłoroczna uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/243/13 z dnia 25 października 2013 roku.

Czytaj dalej..  2014-12-03
  Podziękowania

     Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom za okazane zaufanie i życzliwość.
Dziękuję za każdy głos oddany na mnie podczas tegorocznych wyborów samorządowych.
Pragnę zapewnić, że wspólnie będziemy kontynuować rozpoczęte działania na rzecz i dla dobra mieszkańców naszej "małej ojczyzny" – Gminy Żórawina.

z poważaniem:
Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Czytaj dalej..  2014-12-01
  Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Żórawina

     Na Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały oficjalne wyniki II tury głosowania na Wójta Gminy Żórawina w Wyborach Samorządowych 2014, które odbyło się w dniu 30 listopada 2014r.
Szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonych dokumentach.

Szczegółowe informacje - Biuletyn Informacji Publicznej

Czytaj dalej..  2014-12-01
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Żórawinie

     Trwają prace inwestycyjne związane z zadaniem pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina – etap II”.
Niniejszy etap obejmuje budowę prawie 600,00 mb odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gimnazjalnej, Księżycowej i Gwiaździstej w Żórawinie.

Czytaj dalej..  2014-11-27
  Informacja

     Pismo Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie projektu przebiegu obwodnicy.

Treść pisma

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Ulica Truskawkowa w Żórawinie po przebudowie

     W listopadzie br. zakończyły się prace związane z przebudową ul. Truskawkowej w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zrealizowano wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie dwóch warstw asfaltu oraz utwardzenie poboczy.
Ulica Truskawkowa została przebudowana na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Śliwkowej. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ ul. Truskawkowa jest drogą zbiorczą obsługującą ulice wewnętrzne: Brzoskwiniowa, Morelowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Malinowa.

Na realizację tego zadania pozyskano dotację w wysokości 120.000 złotych.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Trwa przebudowa ul. Sportowej, Gimnazjalnej i M. Kopernika

     Obecnie odbywają się prace związane z przebudową ul. M. Kopernika, Gimnazjalnej i Sportowej w Żórawinie. Realizacja tej inwestycji zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej, miejsc parkingowych oraz budowę chodnika łączącego ul. Bankową z Gimnazjum i Szkołą Podstawową.
Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ w/w ulicami dojeżdżają do Szkoły i Gimnazjum uczniowie z terenu całej gminy. Nowa nawierzchnia znacznie poprawi komfort dla poruszających się nią pojazdów, a budowa miejsc parkingowych i chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Do chwili obecnej wykonane zostały: krawężniki i obrzeża, wymieniono studnie kanalizacji deszczowej, przygotowano podbudowę pod parking, ułożono pierwszą warstwę asfaltu na ulicy Sportowej oraz rozpoczęto układanie chodnika.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Brzegu.
Prace zakończą się jeszcze w tym roku.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Plac zabaw w Wojkowicach"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Plac zabaw w Pasterzycach"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Żórawina

     W dniu 12.11.2014r. Gmina Żórawina po długich staraniach zakupiła średni wóz ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz, który został przekazany w użytkowanie jednostce OSP w Żórawinie. Prezentacja auta odbyła się podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy.

Pojazd na podwoziu Mercedes Benz Atego 1330 został wykonany przez firmę BoCar. Wyposażony jest w silnik o ograniczonej emisji spalin Euro 6, napęd 4x4 oraz posiada nowoczesną zabudowę stalowo-kompozytową.
Zastąpi on mocno wysłużonego Jelcza 004, który służył ochotnikom z Żórawiny przez ostanie lata. Mercedes jest bardzo nowoczesnym pojazdem strażackim, który znacznie podniesie efektywność w wszelkiego rodzaju działaniach bojowych OSP.

Czytaj dalej..  2014-11-25
  Rozbudowa Centrum Logistycznego Skalski Logistic Park w Żórawinie

     W wyniku rozbudowy Centrum Logistycznego Skalski Logistic Park w Żórawinie w 2015 roku powstanie nowy magazyn o powierzchni ok. 19.000 m2, a w dalszej kolejności na przełomie 2015/2016 roku magazyn o powierzchni ok. 50.000 m2.
Planowana jest także dalsza rozbudowa Centrum Logistycznego w kolejnych latach.

Pismo informacyjne

Czytaj dalej..  2014-11-24
  Kolejna „Schetynówka” dla Gminy Żórawina

     Miło nam poinformować, że złożony we wrześniu bieżącego roku wniosek o dofinansowanie przebudowy ulic Marii Reginy Janeckiej oraz Kolejowej w Żórawinie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na liście projektów, które będą dofinansowane w roku 2015.
W ramach tej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną chodniki, wykonane nowe przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Wskazane drogi stanowią ważne ciągi komunikacyjne Żórawiny, prowadzą do miejsc, przy których znajdują się: punkty usługowo-handlowe, urzędy, przedszkola, ośrodek zdrowia, bank, stacja kolejowa oraz tereny inwestycyjne.

Kwota dofinansowania to 770.000 zł, długość drogi do przebudowy 1170 metrów.

We wcześniejszych edycjach tego konkursu uzyskano dofinansowanie na przebudowę: ul. Majowej w Karwianach, ul. Urzędniczej w Żórawinie, drogi Żórawina-Turów oraz drogi Turów-Mnichowice.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-24
  Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Żórawinie – czekamy na pozwolenie na budowę

     W 2014 roku Gmina Żórawina ogłosiła przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zadania, którym została spółka z o.o. MIRS ze Spalic.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przylegającej do istniejącego budynku gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali w nawiązaniu do zagospodarowania istniejącego, a także częściowa przebudowa budynku istniejącego, umożliwiająca połączenie stref komunikacyjnych budynku istniejącego i projektowanego.

Czytaj dalej..  2014-11-19
  Wyniki wyborów

     Na Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały oficjalne wyniki głosowania do Rady Gminy i na Wójta Gminy Żórawina w Wyborach Samorządowych 2014, które odbyło się w dniu 16 listopada 2014r.
II tura wyborów na Wójta Gminy Żórawina odbędzie się w dniu 30 listopada 2014r.
Szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonych dokumentach.

Szczegółowe informacje - Biuletyn Informacji Publicznej

Czytaj dalej..  2014-11-16
  Ogłoszenie

     Ogłoszenie o przyjęciu MPZP w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław.

Ogłoszenie - Biuletyn Informacji Publicznej

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego - budowa Fermy Norek

     Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego - budowa Fermy Norek

Treść zawiadomienia

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Ulica Główna w Suchym Dworze po przebudowie

     Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W ramach tego zadania wyremontowana została: kanalizacja deszczowa, wymieniono część rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Ułożono nowe krawężniki oraz rolkę. Wymieniony został również przepust pod drogą i odtworzono chodniki. Na jezdni ułożono dwie warstwy asfaltu.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace prowadziła firma REXBUD z Wrocławia. Serdecznie dziękujemy dla Pana Henryka Kasprzaka sołtysa Suchego Dworu za pomoc w trakcie realizacji tej inwestycji.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Remont ul. Kwiatowej w Polakowicach

     Pod koniec października zakończył się remont ulicy Kwiatowej w Polakowicach. W ramach przeprowadzonych prac wykonano: profilowanie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Brzegu.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-05
  Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego

     Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich z Oławy, Parafii p.w. Św. Marcina w Marcinkowicach oraz członków Chóru "Jubilat" z Domaniowa.

Czytaj dalej..  2014-10-22
  Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi

     Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje

Czytaj dalej..  2014-10-22
  Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie

     Zakończyła się "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" współfinansowana z Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

Usługa, którą wykonała firma Inter-Flora Sp. z. o.o. z Siechnic obejmowała dostawę i montaż: zestawu urządzeń z przeznaczeniem do zabaw i ćwiczeń wraz z utworzeniem syntetycznej warstwy bezpiecznej.

Przyszkolny plac został wyposażony w następujące elementy:
- zestaw zabawowy integracyjny,
- podwójną huśtawkę,
- sprężynowca,
- samochód mini,
- kładkę linową,
- ławkę metalowo-drewnianą z oparciem.

Korzystanie z urządzań określa regulamin.
Koszt całkowity: 91 506,00 zł/brutto. Kwota dofinansowania wyniosła 50 %.
Powstał plac zabaw z prawdziwego zdarzenia: bezpieczny, funkcjonalny a przy tym estetyczny.
Mateusz Królewicz

Czytaj dalej..  2014-10-10
  Remont autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie-Krajków

     W dniu 07.08.2014 r. Gmina Żórawina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i innych instytucji z pismem nr UG-IT.7201.135.2014.DH w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych i wojewódzkich podczas trwania remontu autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie-Krajków.
W wyniku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony w/w instytucji, Gmina Żórawina zwróciła się w dniu 22.09.2014 r. z pismem nr UG-IT.7201.135.1.2014.DH do Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W załączeniu odpowiedź Wojewody na niniejsze pismo.

Informacja

Czytaj dalej..  2014-10-06
  ZŁOTE CHŁOPAKI Z RZEPLINA

     W dniu 05 października 2014 roku, na zaproszenie zaprzyjaźnionego naszej jednostce Komendanta Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzelinie - druha Jana Klusaka, drużyna naszych młodzików wystartowała w czwartych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP w Nowolesiu (pow. Strzeliński). Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Polsko-Czeska współpraca w kontekście X Rocznicy wejścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina”. W tej nieoficjalnej rywalizacji, organizowanej przez strażaków z nowoleskiej Ochotniczej Straży Pożarnej udział wzięło sześć drużyn młodzieżowych.

Czytaj dalej..  2014-09-18
  Budowa drogi Stary Śleszów-Wilkowice oraz w m. Krajków.

     W sierpniu br. rozpoczęła się budowa kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. Przebudowana zostanie droga łącząca wsie Stary Śleszów z Wilkowicami oraz droga gminna w Krajkowie. W ramach w/w zadań wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów rolniczych, samochodów osobowych oraz rowerzystów. Budowa drogi do Wilkowic zapewni miejscowości połączenie z drogą wojewódzką nr 346. W chwili obecnej prowadzone są prace ziemne oraz rozpoczęto układanie podbudowy.

Czytaj dalej..  2014-09-09
  Kolejne drogi transportu rolnego wykonane

     W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Karwiany i Suchy Dwór. W ramach tej inwestycji powstało około 1 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej. Droga do Karwian połączyła się z wybudowaną w roku ubiegłym drogą Rzeplin-Suchy Dwór a ulica Kobierzycka w Suchym Dworze zapewni lepszy dojazd do ulic: Parkowej, Agrestowej i Lisiej.
Wybudowane drogi umożliwią mieszkańcom wsi Karwiany i Suchy Dwór dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych.
Pozyskane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-09-09
  Przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze

     Trwają prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W chwili obecnej remontowana jest kanalizacja deszczowa, wymieniono część rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Rozpoczęto również układanie nowych krawężników. Do wykonania pozostaną: chodniki, przejście dla pieszych, wymiana przepustu pod drogą oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace zakończą się w połowie października bieżącego roku.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-08-26
  Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Suchym Dworze

     19 sierpnia 2014 roku dokonano uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję na terenie Gminy Żórawina. Inwestorem jest firma Ropla Elektronik Sp. z o.o, która zamierza stworzyć centrum biurowo-magazynowe w Suchym Dworze, zajmuje się dystrybucją kondensatorów elektrolitycznych, foliowych, ceramicznych, baterii i akumulatorów, wyświetlaczy LED i LCD, diod LED, przetwornic DC/DC oraz wentylatorów.
Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany akt erekcyjny, aktualne numery lokalnych gazet, zdjęcia z budowy oraz będące obecnie w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali przedstawiciele Firmy Ropla Elektronik Sp. z o.o., Wykonawca prac budowlanych, Wójt Gminy Żórawina i zaproszeni goście.

Czytaj dalej..  2014-08-25
  Zakończyła się „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie”

     W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie. W ramach tej inwestycji powstało około 550 metrów chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest od Mędłowa do skrzyżowania z drogą powiatową Wrocław-Żórawina, przy której znajduje się przystanek autobusowy.
Jest to ważna inwestycja z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów ponieważ droga prowadząca do Mędłowa jest wąska i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. W chwili obecnej mieszkańcy mogą bezkolizyjnie pokonać drogę do przystanku.
Zadanie to jest finansowane ze środków Budżetu Gminy Żórawina przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach PROW 2007-2013.

Czytaj dalej..  2014-08-11
  Budowa chodnika przy Alei Niepodległości w Żórawinie

     Rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika przy alei Niepodległości w Żórawinie. W ramach tej inwestycji powstanie około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostanie również przejście dla pieszych. Chodnik prowadzony jest od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Truskawkową. Jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkujących zachodnią część Żórawiny, którzy korzystali do tej pory z pobocza drogi powiatowej.

Czytaj dalej..  2014-08-11
  Spotkanie przedstawicieli Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020

We wtorek 5 sierpnia 2014 roku w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia oraz 14 gmin sąsiadujących: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleśnica, Gmina Oborniki Śląskie oraz gospodarz – Gmina Żórawina. Celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań podziału środków unijnych na inwestycje zintegrowane, omówienie budżetu. Uzgodniono, że podział funduszy dokonywany będzie zgodnie z liczbą mieszkańców, przy założeniu, że Wrocławiowi przypadnie 65%, natomiast gminom 35% z całkowitej puli 308,8 mln euro.

Czytaj dalej..  2014-07-31
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze

     Od czerwca br. trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kobierzyckiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz przygotowaniem nawierzchni do układania masy bitumicznej.

Czytaj dalej..  2014-07-31
  Remont świetlicy w Wilczkowie rozpoczęty!

     W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie. Wykonawcą prac jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich.
Zadanie realizowane jest przy 50% wsparciu finansowym ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
Wnioskodawcą realizacji tej inwestycji są Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilczkowa.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

Czytaj dalej..  2014-06-24
  Zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków

     W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane i zbędne leki.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Czytaj dalej..  2014-06-11
  Sobótka – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

     W dniu 07 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 na stadionie MOSiR-u w Sobótce odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wrocławskiego. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane są co dwa lata i udział w nich biorą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin, wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Powiat Wrocławski w eliminacjach wojewódzkich. Ponadto zawody strażackie są jedną z form doskonalenia zawodowego strażaków ochotników, którzy dają z siebie wszystko by wieść prym w swoim regionie. Jest to także wspaniała okazja do ćwiczeń, które rozpoczynają się już kilka tygodni wcześniej.

Czytaj dalej..  2014-05-26
  Budowa drogi Jaksonów-Szczepankowice

     W maju rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaksonów-Szczepankowice. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa na odcinku 770 m.
Prace prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z Żórawiny.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Prace zakończą się w czerwcu bieżącego roku.
W przyszłym roku planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-05-26
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

     Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje

Czytaj dalej..  2014-05-21
  Podziękowania dla Wójta Gminy Żórawina za wsparcie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2014

     W piątek 16 maja 2014 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbyło się uroczyste podsumowanie akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Jana Żukowskiego – Wójta Gminy Żórawina, który z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz redaktor TVP Wrocław Grażyny Orłowskiej-Sondej otrzymał symboliczny dyplom.

Czytaj dalej..  2014-05-20
  Umowa na budowę hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie podpisana.

     W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zastępca Wójta Gminy Żórawina Pan Tomasz Gracz wraz ze Skarbnikiem Panem Krzysztofem Bagińskim, reprezentując gminę Żórawina podpisali umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Żórawinie. W imieniu wykonawcy Firmy MIRS sp. z o.o. ze Spalic umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Swornowski. Koszt budowy obiektu to blisko 4,1 mln zł.

Czytaj dalej..  2014-05-16
  Bezpłatne szkolenia - „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”

     W ramach projektu „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych. Kursy kończą się certyfikatem TELC lub ECDL.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby w wieku 18-64 lat zamieszkałe na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego (meldunek nie jest wymagany), które spełniają 1 z poniższych warunków:
• ukończyły 50 rok życia,
• mają max wykształcenie średnie,
• są długotrwale bezrobotni, z wykształceniem wyższym, do 30 roku życia,

Rekrutujemy osoby z obszarów miejskich i wiejskich (szkolenia prowadzone będą na obszarach zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach), które chcą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez doskonalenie znajomości lub poznanie od podstaw obsługi komputera i/lub najbardziej pożądanych na rynku pracy języków obcych.

Rekrutacja: 71 333 11 60, projekt@wibe.wroc.pl, www.wibe.wroc.pl

Czytaj dalej..  2014-05-06
  Wójt Gminy Żórawina laureatem plebiscytu na „Najlepszego Wójta na Dolnym Śląsku”

     W zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską plebiscycie na „Najlepszego Wójta na Dolnym Śląsku” udział wzięło 73 wójtów. Głosować można było od 18 marca do 8 kwietnia na portalu GazetaWroclawska.pl. Zwycięzcą plebiscytu został Jan Marian Grzegorczyn z Miękini. Jan Żukowski wójt gminy Żórawina zajął zaszczytne 6 miejsce. Dyplomy zwycięzcom plebiscytu wręczył redaktor naczelny „Gazety wrocławskiej” Arkadiusz Franas.
Pamiątkowy dyplom w imieniu wójta Jana Żukowskiego odebrał zastępca wójta Tomasz Gracz.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wsparcie i oddane głosy.
Mateusz Królewicz

Czytaj dalej..  2014-05-05
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Za pomocą ZIT realizowane będą strategie terytorialne dotycząca zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Przy pomocy mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w partnerstwie realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wdrożenia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław oraz czternaście sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego tworzące Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) przystąpiło w dniu 9 lipca 2013 r. do Porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Partnerstwo zawarły: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gminą Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie.


Strona internetowa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Czytaj dalej..  2014-03-17
  ARiMR i ANR zajęły stanowisko w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

     Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Komunikat

Czytaj dalej..  2014-03-06
  Nowa strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

     Zapraszamy na nową strone internetową Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, na której zamieszczone są najnowsze informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów, działalności PSZOK i mobilnego MPSZOK, deklaracje i regulaminy oraz najnowsze i zawsze aktualne informacje dla mieszkańców dotyczące zasad segregacji i zbiórki odpadów.

Link do strony internetowej Związku jest umieszczony na stałe w lewym menu naszej strony, oraz poniżej:

Strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

Czytaj dalej..  2014-02-21
  Regionany Punkt Konsultacyjno-Doradczy w UMWD w 2014 r

     Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401] w poniedziałki w godzinach 11.00-16.00 oraz w środy w godzinach 8.00-13.00.

Czytaj dalej..  2014-02-14
  Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

     Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie przeprowadzonych przeglądów wałów przeciwpowodziowych.

Informacja

Czytaj dalej..  2014-02-04
  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW - PRZYPOMNIENIE

     Przypominamy, że w związku ze zmianą systemu rozliczeń w 2011 roku każdemu podatnikowi został przyporządkowany jego indywidualny numer konta bankowego.
Wszystkie wpłaty będą jednoznacznie identyfikowane na podstawie tego numeru.
Prosimy o dokonywanie przelewów podatkowych tylko na wskazany w nakazie podatkowym numer rachunku.

Czytaj dalej..  2013-11-21
  Kolejna inwestycja w naszej Gminie

     Informujemy, że na terenie naszej Gminy, w miejscowości Żórawina, powstanie siedziba firmy TOP-GYM, zajmującej się produkcją, dystrybucją oraz serwisem maszyn fitness (bieżnie, rowery treningowe, steppery, wioślarze i inne).

Czytaj dalej..  2013-09-19
  Plac zabaw w Polakowicach

     13 września 2013 zakończono rozbudowę placu zabaw w Polakowicach. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnośląskie w 50 %, w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj dalej..  2013-09-12
  Budowa sieci wodociągowej do Marcinkowic

     Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przystąpiono do budowy sieci wodociągowej do ostatniej nie zwodociągowanej wsi w gminie Żórawina. Inwestycja ta była oczekiwana przez mieszkańców miejscowości Marcinkowice, którzy do tej pory korzystali z wody pochodzącej z lokalnych studni, a woda pitna dostarczana była przez Gminę.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych ze Skarbimierza, który wykona przedmiotową sieć za 193 tys zł.
Środki finansowe w wysokości 75% pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tego zadania wybudowane zostanie 1,5 km nowej sieci, która będzie zasilana wodą pochodząca ze Stacji Uzdatniania w Węgrach.

Czytaj dalej..  2013-09-06
  Remont świetlicy wiejskiej w Węgrach sfinansuje Unia Europejska

     Gmina Żórawina podpisała umowę z firmą ROBKON z Ząbkowic Śląskich wykonawcą prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w Węgrach. Na realizacje tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj dalej..  2013-09-02
  Nowe oświetlenie uliczne w Żórawinie

     W chwili obecnej trwają prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zamontowanych zostanie 26 nowych punktów świetlnych przy ulicach: Bankowa, Gimnazjalna, M. Kopernika i Sportowa.
Jako źródło światła zastosowano technologie sodową zapewniającą wysoką skuteczność świetlną i bezpośrednio wynikającą z tego oszczędność energii elektrycznej.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2013-08-21
  Dofinansowanie dla Wilczkowa

     W ostatnich dniach, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecności członka zarządu Województwa Dolnośląskiego - Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie” .
Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj dalej..  2013-08-02
  Informacja dotycząca gazyfikacji Gminy Żórawina

     Na początku 2014 roku rozpoczną się prace związane z gazyfikacją Gminy Żórawina (rys. 1a i 1b).
Budowa rozłożona będzie na 2 etapy. W I etapie powstanie główna linia przesyłowa biegnąca przez Suchy Dwór, Mędłów, Żórawinę oraz Wojkowice.
Etap II – docelowy, będzie polegał na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej we wskazanych miejscowościach, której zadaniem będzie doprowadzenie gazu do firm, instytucji i odbiorców indywidualnych.

Inwestorem zadania jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SPV 4 sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl

Czytaj dalej..  2013-07-26
  Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     9 lipca 2013 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia podpisano Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy jednostki biorące udział w inicjatywie będzie 155,2 mln euro przeznaczonych na realizację nowych inwestycji w latach 2014-2020. Kwota może być powiększona o dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj dalej..  2013-07-10
  Folder informacyjny o linii wysokiego napięcia 400kV

     Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.
Dodatkowe informacje na temat tej inwestycji udzielane są w sekretariacie Urzędu Gminy.

Folder informacyjny

Czytaj dalej..  2013-07-03
  Wielofunkcyjne boisko w Krajkowie - informacje o projekcie

     Inwestycje o nazwie: "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie" zlokalizowano obok budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska w Krajkowie. Przedsięwzięcie to polegało na wybudowaniu od podstaw wielofunkcyjnego boiska, w ramach którego: przygotowano teren pod obiekt, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnie z betonowej kostki. Dodatkowo, ze środków sołeckich boisko wyposażono w zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Zrealizowana inwestycja umożliwia mieszkańcom Krajowa aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację poprzez sport i rozrywkę.

Więcej informacji o inwestycji oraz zdjęcia boiska zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale "Projekty Unijne".

Czytaj dalej..  2013-01-25
  Zmiana siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

     Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesiona do Węgier na ulicę Młyńską 9 (obok stacji uzdatniania wody w Węgrach).

Czytaj dalej..  2012-09-06
  Komunikat Ministerstwa Gospodarki

     UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Czytaj dalej..  2012-03-14
  Apel do obywateli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żórawina, a nie zgłosili w Urzędzie Skarbowym faktu zamieszkiwania na terenie naszej Gminy!!!

     Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Zmiany tej dokonują Państwo bezpłatnie bez konieczności wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkających bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

Czytaj dalej..  2011-03-10
  Ogłoszenie w sprawie usuwania azbestu

     Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomości.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokości 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właścicieli nieruchomości, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel środków własnych, a także krajowych i unijnych.

Czytaj dalej..  2010-03-23
  Zbiórka zużytych baterii

     W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Czytaj dalej..  2008-09-05
  Apel Wójta o pomoc dla Julii

     Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Julii Lewickiej.

Czytaj dalej..

Marzec 2015

Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Plan lotów - Lotnisko Wrocław Rozkłady jazdy PKP Rozkłady jazdy PKS Rozkłady jazdy MPK

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - wersja archiwalna
ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Portal dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dziennik UstawMonitor PolskiElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Przetargi
i zamówienia publiczne


Przetargi i zamówienia publiczne
Aktualności z Gminy na SMS

Na górę/Up

2009-2014 Gmina Żórawina