Wybory
Prezydenckie 2015

Wybory Prezydenckie 2015
Dla inwestora
Mapa - ulotka informacyjna o Gminie Żórawina
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Gazetka Gminna - Żórawina Nasza Gmina
Strona Lokalnej Grupy Działania LIDER A4
Serwis BAZAA4.INFONarodowe Siły Rezerwowe

Aktualności z naszej Gminy  2015-10-07
  Informacja dotycz±ca gazyfikacji Gminy Żórawina

     W połowie bież±cego roku został wyłoniony wykonawca prac zwi±zanych z II etapem gazyfikacji Gmin Siechnice i Żórawina.

Czytaj dalej..  2015-09-29
  Sesja

     XI sesja Rady Gminy Zorawina

Czytaj dalej..  2015-09-28
  Warsztaty LGD Lider A4

     Zaproszenie na warsztaty

Czytaj dalej..  2015-09-18
  Remont przejazdu kolejowego na Alei Niepodległo¶ci w Żórawinie

     W zwi±zku z planowanym remontem przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu Alei Niepodległo¶ci w Żórawinie
Informujemy, że od dnia 21.09.2015 r. od godz.7:00 do dnia 03.10.2015 r. do godz. 22:00 nast±pi awaryjne zamknięcie w/w przejazdu i drogi.

Czytaj dalej..  2015-08-28
  DOŻYNKI GMINNE

      WÓJT GMINY ŻÓRAWINA
PRZEWODNICZACY RADY GMINY
SOŁTYSI GMINY ŻÓRAWINA
SERDECZNIE ZAPRASZAJA
NA
GMINNE DOŻYNKI
W DNIU 29 SIERPNIA 2015 ROKU

Czytaj dalej..  2015-08-26
  Wyprawka szkolna 2015/2016

     Wyprawka szkolna

Czytaj dalej..  2015-08-24
  Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

     "Ankieta projektowa do aktualizacji Strategii LGD Lider A4.
Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do urzędu gminy na wskazany powyżej
adres, lub elektronicznie na adres dotacje@zorawina.pl, lub biuro@lider-a4.pl"

Czytaj dalej..  2015-08-20
  Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

     Poniżej przedstawiamy plan spotkań i konsultacji dot. współtworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 na lata 2014-2020.
Prosimy o zapoznanie się z informacją i udział w konsultacjach.

Czytaj dalej..  2015-08-20
  Utrudnienia w ruchu w Żórawinie

     Utrudnienia w ruchu związane z odbudową mostu na ul. Małowiejskiej w Żórawinie

Czytaj dalej..  2015-08-18
  OSTATNIE POŻEGNANIE

     Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, przyjaciela,
pracownika Urzędu Gminy w Żórawinie

Czytaj dalej..  2015-08-18
  Informacje o pogrzebie

     Ceremonia Pogrzebowa

Czytaj dalej..  2015-08-07
  Kurtyna wodna w parku w Żórawinie.

     Informujemy, że w dniu dzisiejszym (07.08.2015 r.) od godz. 16:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Żórawinie, na boisku do koszykówki w parku w Żórawinie zorganizuje mokr± atrakcję dla dzieci, młodzieży i dorosłych!
Zostanie rozstawiona kurtyna wodna!!!

Czytaj dalej..  2015-07-31
  Minister Rolnictwa odwiedził Żórawinę

     28 VII 2015 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Bezpo¶rednio przed obradami rz±du, na terenie Gminy Żórawina, w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się spotkanie władz Gminy z Ministrem Rolnictwa - Markiem Sawickim.

Czytaj dalej..  2015-07-30
  UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

     Od dnia 21.07.2015 r. nast±piła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Bankowej z Mikołaja Kopernika i Gimnazjalnej w Żórawinie. Skrzyżowanie to stało się skrzyżowaniem równorzędnym.
Niniejsza zmiana ma na celu zmniejszenie prędko¶ci pojazdów mechanicznych w obrębie przedmiotowego skrzyżowania. Mamy nadzieję, ze wpłynie ona korzystnie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych korzystaj±cych z ulicy Bankowej.

Czytaj dalej..  2015-07-29
  Trening Wczesnego Ostrzegania

     Trening Wczesnego Ostrzegania

Czytaj dalej..  2015-07-11
  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

     Konsultacje dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Czytaj dalej..  2015-07-07
  Uwaga, inwentaryzacja azbestu!

     Informujemy mieszkańców, że w miesiącach lipiec – sierpień 2015 r. na terenie Gminy Żórawina odbędzie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., z którą Gmina Żórawina podpisała stosowną umowę.
Prosimy mieszkańców o udzielenie pomocy i wsparcia pracownikom firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. podczas wykonywania inwentaryzacji.

Czytaj dalej..  2015-06-17
  Gminny Konkurs Fotograficzny

     Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŚCI ŻÓRAWINA "Ślady przeszłości - historia gminy Żórawina".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !


Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

Czytaj dalej..  2015-06-17
  Gminny Konkurs Literacki

     Informacja o rozpoczęciu GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 900 – LECIA MIEJSCOWOŚCI ŻÓRAWINA.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie i Gmina Żórawina, a patronat na konkursem sprawuje Wójt Gminy Żórawina.

Zapraszamy do udziału !


Regulamin konkursu i informacje szczegółowe

Czytaj dalej..  2015-06-15
  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

     Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żórawinie zaprasza na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2015r. na boisku sportowym w Żórawinie.


Plakat informacyjny zawodów

Czytaj dalej..  2015-06-12
  Relacja z pikniku rodzinnego w Karwianach

     6 czerwca 2015r. w podwrocławskiej wsi Karwiany odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” (Janusz Korczak), zorganizowany przez sołtysa wsi Karwiany-Komorowice, pana Tomasza Krzywdę, oraz Radę Sołecką.
Celem tej uroczystości było propagowanie korczakowskiego hasła, a tym samym integrowanie rodzin oraz celebrowanie wspólnie spędzanego wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi. Na festyn również przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości naszej gminy.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się oficjalna część obchodów Dnia Dziecka – został poświęcony przez księdza Mieczysława Michajluka nowo powstały plac zabaw, a następnie otwarty i dopuszczony do użytku publicznego przez wójta gminy Żórawina - pana Jana Żukowskiego.

Czytaj dalej..  2015-06-11
  ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE – podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

     9 czerwca 2015 roku, podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT Gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminy Żórawina.

Niemal 300 milionów euro trafi do wrocławskiego ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Czytaj dalej..  2015-06-11
  Prośba do Mieszkanców Gminy

     Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z uprzejmą prośbą aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 6:00 do 22:00.

Powyższa prośba ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Czytaj dalej..  2015-05-25
  Plac zabaw w Karwianach

     Na naszej stronie internetowej w zakładce "PROJEKTY UNIJNE" dodany został artykuł na temat nowego placu zabaw w Karwianach.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i zdjęciami.

Czytaj dalej..  2015-05-22
  PUNKT KONSULTACYJNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU - AKCJA "PRZYJAZNY URZĄD"

     Informujemy, że w dniach 18 czerwca, 1 września, 5 listopada 2015 roku w godzinach od 13.00 do 13.45 w Urzędzie Gminy w Żórawinie będzie czynne stanowisko konsultacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

Czytaj dalej..  2015-05-22
  Otwarcie nowej strażnicy OSP Rzeplin wraz z kompleksem rekreacyjnym

     W dniu 16 maja 2015 r. odbyło się w Rzeplinie uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej strażnicy OSP , wraz z świetlicą i boiskiem sportowym. Przebudowa obiektu po byłym Kółku Rolniczym. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi” w kwocie 180 tys. złotych, a resztę środków pokryto z budżetu Gminy Żórawina.

Czytaj dalej..  2015-05-20
  Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Karwiany - Komorowice

     Wójt Gminy Żórawina informuje o planowanych na dzień 28 maja 2015r. ponownych konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Karwiany - Komorowice, w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne: Karwiany i Komorowice od 1 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Czytaj dalej..  2015-05-20
  Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego

     Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od mieszkańców Szukalic.


Podziękowania

Czytaj dalej..  2015-05-19
  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

     Z okazji Dnia Dziecka Koło PZW nr 28 w Żórawinie organizuje w dniu 30 maja 2015r. zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowy program zawodów zamieszczony jest w plakacie informacyjnym dostępnym poniżej.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny zawodów PZW

Czytaj dalej..  2015-05-13
  Uroczyste otwarcie strażnicy OSP Rzeplin

     Zapraszamy wszystkich sympatyków rzeplinskich strażaków w dniu 16 maja br. o godz. 14:00 na uroczyste otwarcie oraz poświecenie nowej strażnicy OSP Rzeplin, a następnie na grochówkę strażacką i zabawę taneczną do białego rana.

Czytaj dalej..  2015-05-12
  Utrudnienia w ruchu związane z przebudową ulicy M. R. Janeckiej i Kolejowej w Żórawinie

     W związku z rozpoczętą przebudową ulicy M. R. Janeckiej i Kolejowej w Żórawinie informujemy, że mieszkańcy muszą liczyć się z występującymi utrudnieniami w ruchu.
Prace potrwają do końca sierpnia br.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.
Damian Hadro

Czytaj dalej..  2015-05-12
  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

     Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001100_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. (...)".


Obwieszczenie

Czytaj dalej..  2015-05-08
  Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego

     Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Podziękowanie

Czytaj dalej..  2015-05-08
  Informacja o wynikach losowania w sprawie instalacji solarnych

     W dniu 08.05.2015 r. o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyło się LOSOWANIE OSÓB KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJE UCZESTNICTWA W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM NA BUDOWĘ MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH W RAMACH PROW 2007-2013.

Informacja o przebiegu losowania

Wyniki losowania - lista podstawowa

Wyniki losowania - lista rezerwowa

Czytaj dalej..  2015-05-08
  Wybory do Izb Rolniczych 2015

     Informacje dotyczące Wyborów do Izb Rolniczych w 2015r.

Obwieszczenie

Informacja

Czytaj dalej..  2015-05-07
  Przebudowa ul. Sportowej, Gimnazjalnej i M. Kopernika zakończona

     Miło Nam poinformować, że zakończyły się prace związane z przebudową ul. M. Kopernika, Gimnazjalnej i Sportowej w Żórawinie.
Realizacja tej inwestycji zakładała wykonanie nawierzchni asfaltowej, miejsc parkingowych oraz budowę chodnika łączącego ul. Bankową z Gimnazjum i Szkołą Podstawową. W ramach tej inwestycji przebudowano ponad kilometr drogi, wybudowano 460 metrów chodnika oraz ponad 60 miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Czytaj dalej..  2015-05-06
  2 miliony na salę gimnastyczną!

     Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Wójewództwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia br. Gminie Żórawina udzielono z budżetu Wójewództwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 2 000 000 zł na dofinansowanie "Budowy sali gimnastycznej w Żórawinie" w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląsiego na lata 2015-2017”.
5 maja 2015 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu dokonano uroczystego przekazania dotacji w obecności m.in Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzego Michalaka.

Czytaj dalej..  2015-05-04
  Życzenia dla Strażaków

     Życzenia dla Strażaków z teremu Gminy Żórawina z okazji Święta Strażaka od Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Treść Życzeń

Czytaj dalej..  2015-04-30
  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

     Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany przebiegu sieci szerokopasmowej w inwestycji "Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji WD_Żórawina - WS_Strzelin".

Treść obwieszczenia

Czytaj dalej..  2015-04-30
  Szatnia w Starym Śleszowie

     W Starym Śleszowie na stadionie LKS Stary Śleszów trwają prace związane z budową nowej szatni sportowej. W budynku zlokalizowane będą trzy bloki szatniowe: jeden z przeznaczeniem dla drużyny gości, drugi z przeznaczeniem dla drużyny gospodarzy oraz trzeci z przeznaczeniem dla sędziów.

Czytaj dalej..  2015-04-29
  INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

     W dniu 22.04.2015 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Projekt Dzieciaki" z siedzibą w Rzeplinie, Al. Lipowa 46, 55-020 Żórawina na wsparcie zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dzień Dziecka Dniem Sportu" .

Pełna informacja wraz z treścią oferty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina

Czytaj dalej..  2015-04-22
  ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA ŻÓRAWINA 2015 r.

     Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowościach kontenery zbiorcze.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podczas zbiórki

Czytaj dalej..  2015-04-22
  Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie

     Trwają prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowych i sanitarnych w pomieszczeniach szatniowych.
Wykonane zostały ściany budynku do pierwszej kondygnacji, rozpoczęto wylewanie posadzek w pomieszczeniach towarzyszących.
Ustawione zostały także słupy żelbetowe, na których umieszczona zostanie konstrukcja dachu budynku.

Czytaj dalej..  2015-04-08
  Dofinansowanie do zadania pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego w Żórawinie"

     Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Wójewództwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca br. Gminie Żórawina udzielono z budżetu Wójewództwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 300 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa obiektu lekkoatletycznego w Żórawinie" w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.
7 kwietnia 2015 r. dokonano uroczystego przekazania dotacji w obecności m.in Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzego Michalaka.
W 2015 roku dofinansowanie otrzymało 11 samorządów z całego województwa (gmin i powiatów), przy czym Żórawina jako jedyna w powiecie wrocławskim. Rozpoczęcie prac przewiduje się po przeprowadzeniu procedury przetargowej, natomiast zakończenie w II połowie bieżącego roku.

Mateusz Królewicz

Czytaj dalej..  2015-04-07
  Konkurs na najciekawszą pamiątkę historyczną związaną z gminą Żórawina

     Domy, ich strychy, rodzinne albumy, podwórka kryją skarby. Takie które opowiadają historię, mówią o dawnych czasach najbliższego otoczenia.

Szukamy eksponatów lub pamiątek związanych z gminą Żórawina.
Najciekawsze eksponaty znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice, której otwarcie odbędzie się 2 maja 2015 r.

Pierwszy etap konkursu trwa do 22 kwietnia, wybrane eksponaty przekazane w tym okresie znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice

W II etapie eksponaty można przynosić do 18 września.

Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 4 października 2015 r.
Eksponaty weźmie w depozyt Muzeum Powozów Galowice (po zakończeniu konkursu zostaną one zwrócone).

Eksponaty prosimy przekazywać do Muzeum Powozów Galowice, albo:
skontaktować się w tej sprawie z jego pracownikami (71 3164116, edukacja@gallen.pl)
lub szkołami na terenie gminy Żórawina.

Konkurs organizuje komitet organizacyjny obchodów 900- lecia Żórawiny, pod patronatem Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.muzeumgalowice.pl

Czytaj dalej..  2015-04-02
  Warsztaty Wielkanocne w Karwianach

     30 marca w świetlicy w Karwianach odbyły się warsztaty Wielkanocne dla dzieci.
Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest na naszej stronie w menu "Galerie Zdjęć".

Czytaj dalej..  2015-03-31
  Nowy SMS-owy serwis informacyjny Gminy Żórawina

     Wójt Gminy Żórawina informuje mieszkańców że w dniu 31 marca 2015r. uruchomiony został nowy gminny informator SMS-owy.
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości na telefon komórkowy z informacjami o:

- zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, ulewne deszcze, podtopienia, skażenia, itp.
- imprezach kulturalnych i sportowych
- bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
- innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy

już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS.

Czytaj dalej..  2015-03-26
  Budowa chodnika przy ulicy Bankowej w Żórawinie

     W marcu bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Bankowej w Żórawinie. W ramach tego zadania zostanie wykonany chodnik pomiędzy ulicami: M. Kopernika i Urzędniczą.
Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ ulica Bankowa prowadzi do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Ośrodka zdrowia, Przedszkola, Banku i korzysta z niej duża ilość uczniów.
Nowo budowany chodnik połączy istniejące chodniki wybudowane przy ul. Urzędniczej i M. Kopernika w roku ubiegłym, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2015-03-11
  Stypendium Stowarzyszenia SPES

     Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia SPES.

Czytaj dalej..  2015-03-11
  Rozpoczęły się prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie

     W lutym bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. Wykonane zostały już roboty ziemne, w chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem fundamentów. Inwestycje prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS sp. z o.o. ze Spalic.

Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2015-03-10
  Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

     Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany przebiegu linii sieci szerokopasmowej "Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji WD_Żórawina - WS_Strzelin".

Zawiadomienie

Obwieszczenie

Czytaj dalej..  2015-03-10
  Informacja KMP we Wrocławiu

     Informacja KMP we Wrocławiu w sprawie zwiększenia kontroli na drodze powiatowej nr 1954D od miejscowości Biestrzyków do miejscowości Mędłów.

Informacja

Czytaj dalej..  2015-03-02
  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina

     Przewodniczący Rady Gminy Żórawina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00 - 10.00 w siedzibie Biura Rady Gminy w Żórawinie, al. Niepodległości 15.

Czytaj dalej..  2015-02-28
  Aktualizacja - Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - sport w roku 2015

     Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:

Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załącznik pod nazwą Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf.

Czytaj dalej..  2015-02-09
  Informacja w sprawie komunikacji autobusowej

     Informujemy, że kursy przewoźnika PKS Oława zostały rozciągnięte na dodatkowe przystanki autobusowe do Mnichowic oraz Wojkowic I. Dotyczy kursów:

na trasie Oława g. 05:50 - Wrocław g. 07:03 (kurs 1465), dodatkowe przystanki: Mnichowice-Lipowa g. 06:42, Wojkowice I g. 06:44
oraz
na trasie Wrocław g. 16:50 - Strzelin g. 18:03 (kurs 1038), dodatkowe przystanki: Wojkowice I g. 17:10, Mnichowice-Lipowa g. 17:12

Dodatkowe przystanki w w/w kursach będą obsługiwane do końca 2015r.

Czytaj dalej..  2014-12-31
  Nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina

     Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015r. uruchomiony zostanie nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.
Wszystkie nowe informacje będą publikowane wyłącznie na nowym portalu.

Adres nowego portalu to http://zorawina.bip.gov.pl

Stary portal, dostępny aktualnie pod adresem http://www.bip.zorawina.pl zostanie zachowany i udostępniony jako wersja archiwalna i nie będzie podlegać już aktualizacji treści.

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu w 2015 roku

     Informujemy, że w roku 2015 na podatek od środków transportu na terenie Gminy Żórawina obowiązywać będzie zeszłoroczna Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/244/13 z dnia 25 października 2013 roku.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku leśnego w 2015 roku

     Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł/m3.
Podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na rok 2015 wynosi 41,55 zł/ha.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku rolnego w 2015 roku

     Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosiła 61,37 zł za 1dt.

W związku z powyższym podatek rolny w roku 2015 będzie wynosił odpowiednio :

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 153,43zł/ ha przel,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta – 306,85 zł/ ha fiz.

Czytaj dalej..  2014-12-11
  Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku

     Informujemy, że obowiązującą na rok 2015 uchwałą w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina pozostaje zeszłoroczna uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/243/13 z dnia 25 października 2013 roku.

Czytaj dalej..  2014-12-03
  Podziękowania

     Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom za okazane zaufanie i życzliwość.
Dziękuję za każdy głos oddany na mnie podczas tegorocznych wyborów samorządowych.
Pragnę zapewnić, że wspólnie będziemy kontynuować rozpoczęte działania na rzecz i dla dobra mieszkańców naszej "małej ojczyzny" – Gminy Żórawina.

z poważaniem:
Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Czytaj dalej..  2014-12-01
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Żórawinie

     Trwają prace inwestycyjne związane z zadaniem pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina – etap II”.
Niniejszy etap obejmuje budowę prawie 600,00 mb odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gimnazjalnej, Księżycowej i Gwiaździstej w Żórawinie.

Czytaj dalej..  2014-11-27
  Informacja

     Pismo Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie projektu przebiegu obwodnicy.

Treść pisma

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Ulica Truskawkowa w Żórawinie po przebudowie

     W listopadzie br. zakończyły się prace związane z przebudową ul. Truskawkowej w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zrealizowano wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie dwóch warstw asfaltu oraz utwardzenie poboczy.
Ulica Truskawkowa została przebudowana na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Śliwkowej. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ ul. Truskawkowa jest drogą zbiorczą obsługującą ulice wewnętrzne: Brzoskwiniowa, Morelowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Malinowa.

Na realizację tego zadania pozyskano dotację w wysokości 120.000 złotych.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Trwa przebudowa ul. Sportowej, Gimnazjalnej i M. Kopernika

     Obecnie odbywają się prace związane z przebudową ul. M. Kopernika, Gimnazjalnej i Sportowej w Żórawinie. Realizacja tej inwestycji zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej, miejsc parkingowych oraz budowę chodnika łączącego ul. Bankową z Gimnazjum i Szkołą Podstawową.
Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ w/w ulicami dojeżdżają do Szkoły i Gimnazjum uczniowie z terenu całej gminy. Nowa nawierzchnia znacznie poprawi komfort dla poruszających się nią pojazdów, a budowa miejsc parkingowych i chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Do chwili obecnej wykonane zostały: krawężniki i obrzeża, wymieniono studnie kanalizacji deszczowej, przygotowano podbudowę pod parking, ułożono pierwszą warstwę asfaltu na ulicy Sportowej oraz rozpoczęto układanie chodnika.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Brzegu.
Prace zakończą się jeszcze w tym roku.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Plac zabaw w Wojkowicach"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Plac zabaw w Pasterzycach"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Informacja o projekcie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"

     Pełna treść artykułu dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale PROJEKTY UNIJNE [LINK]

Czytaj dalej..  2014-11-26
  Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Żórawina

     W dniu 12.11.2014r. Gmina Żórawina po długich staraniach zakupiła średni wóz ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz, który został przekazany w użytkowanie jednostce OSP w Żórawinie. Prezentacja auta odbyła się podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy.

Pojazd na podwoziu Mercedes Benz Atego 1330 został wykonany przez firmę BoCar. Wyposażony jest w silnik o ograniczonej emisji spalin Euro 6, napęd 4x4 oraz posiada nowoczesną zabudowę stalowo-kompozytową.
Zastąpi on mocno wysłużonego Jelcza 004, który służył ochotnikom z Żórawiny przez ostanie lata. Mercedes jest bardzo nowoczesnym pojazdem strażackim, który znacznie podniesie efektywność w wszelkiego rodzaju działaniach bojowych OSP.

Czytaj dalej..  2014-11-25
  Rozbudowa Centrum Logistycznego Skalski Logistic Park w Żórawinie

     W wyniku rozbudowy Centrum Logistycznego Skalski Logistic Park w Żórawinie w 2015 roku powstanie nowy magazyn o powierzchni ok. 19.000 m2, a w dalszej kolejności na przełomie 2015/2016 roku magazyn o powierzchni ok. 50.000 m2.
Planowana jest także dalsza rozbudowa Centrum Logistycznego w kolejnych latach.

Pismo informacyjne

Czytaj dalej..  2014-11-24
  Kolejna „Schetynówka” dla Gminy Żórawina

     Miło nam poinformować, że złożony we wrześniu bieżącego roku wniosek o dofinansowanie przebudowy ulic Marii Reginy Janeckiej oraz Kolejowej w Żórawinie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na liście projektów, które będą dofinansowane w roku 2015.
W ramach tej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną chodniki, wykonane nowe przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Wskazane drogi stanowią ważne ciągi komunikacyjne Żórawiny, prowadzą do miejsc, przy których znajdują się: punkty usługowo-handlowe, urzędy, przedszkola, ośrodek zdrowia, bank, stacja kolejowa oraz tereny inwestycyjne.

Kwota dofinansowania to 770.000 zł, długość drogi do przebudowy 1170 metrów.

We wcześniejszych edycjach tego konkursu uzyskano dofinansowanie na przebudowę: ul. Majowej w Karwianach, ul. Urzędniczej w Żórawinie, drogi Żórawina-Turów oraz drogi Turów-Mnichowice.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-24
  Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Żórawinie – czekamy na pozwolenie na budowę

     W 2014 roku Gmina Żórawina ogłosiła przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zadania, którym została spółka z o.o. MIRS ze Spalic.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przylegającej do istniejącego budynku gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali w nawiązaniu do zagospodarowania istniejącego, a także częściowa przebudowa budynku istniejącego, umożliwiająca połączenie stref komunikacyjnych budynku istniejącego i projektowanego.

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego - budowa Fermy Norek

     Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego - budowa Fermy Norek

Treść zawiadomienia

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Ulica Główna w Suchym Dworze po przebudowie

     Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W ramach tego zadania wyremontowana została: kanalizacja deszczowa, wymieniono część rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Ułożono nowe krawężniki oraz rolkę. Wymieniony został również przepust pod drogą i odtworzono chodniki. Na jezdni ułożono dwie warstwy asfaltu.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace prowadziła firma REXBUD z Wrocławia. Serdecznie dziękujemy dla Pana Henryka Kasprzaka sołtysa Suchego Dworu za pomoc w trakcie realizacji tej inwestycji.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-06
  Remont ul. Kwiatowej w Polakowicach

     Pod koniec października zakończył się remont ulicy Kwiatowej w Polakowicach. W ramach przeprowadzonych prac wykonano: profilowanie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Brzegu.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-11-05
  Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego

     Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich z Oławy, Parafii p.w. Św. Marcina w Marcinkowicach oraz członków Chóru "Jubilat" z Domaniowa.

Czytaj dalej..  2014-10-22
  Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi

     Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje

Czytaj dalej..  2014-10-22
  Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie

     Zakończyła się "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" współfinansowana z Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

Usługa, którą wykonała firma Inter-Flora Sp. z. o.o. z Siechnic obejmowała dostawę i montaż: zestawu urządzeń z przeznaczeniem do zabaw i ćwiczeń wraz z utworzeniem syntetycznej warstwy bezpiecznej.

Przyszkolny plac został wyposażony w następujące elementy:
- zestaw zabawowy integracyjny,
- podwójną huśtawkę,
- sprężynowca,
- samochód mini,
- kładkę linową,
- ławkę metalowo-drewnianą z oparciem.

Korzystanie z urządzań określa regulamin.
Koszt całkowity: 91 506,00 zł/brutto. Kwota dofinansowania wyniosła 50 %.
Powstał plac zabaw z prawdziwego zdarzenia: bezpieczny, funkcjonalny a przy tym estetyczny.
Mateusz Królewicz

Czytaj dalej..  2014-10-10
  Remont autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie-Krajków

     W dniu 07.08.2014 r. Gmina Żórawina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i innych instytucji z pismem nr UG-IT.7201.135.2014.DH w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych i wojewódzkich podczas trwania remontu autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie-Krajków.
W wyniku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony w/w instytucji, Gmina Żórawina zwróciła się w dniu 22.09.2014 r. z pismem nr UG-IT.7201.135.1.2014.DH do Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W załączeniu odpowiedź Wojewody na niniejsze pismo.

Informacja

Czytaj dalej..  2014-10-06
  ZŁOTE CHŁOPAKI Z RZEPLINA

     W dniu 05 października 2014 roku, na zaproszenie zaprzyjaźnionego naszej jednostce Komendanta Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzelinie - druha Jana Klusaka, drużyna naszych młodzików wystartowała w czwartych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP w Nowolesiu (pow. Strzeliński). Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Polsko-Czeska współpraca w kontekście X Rocznicy wejścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina”. W tej nieoficjalnej rywalizacji, organizowanej przez strażaków z nowoleskiej Ochotniczej Straży Pożarnej udział wzięło sześć drużyn młodzieżowych.

Czytaj dalej..  2014-09-18
  Budowa drogi Stary Śleszów-Wilkowice oraz w m. Krajków.

     W sierpniu br. rozpoczęła się budowa kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. Przebudowana zostanie droga łącząca wsie Stary Śleszów z Wilkowicami oraz droga gminna w Krajkowie. W ramach w/w zadań wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów rolniczych, samochodów osobowych oraz rowerzystów. Budowa drogi do Wilkowic zapewni miejscowości połączenie z drogą wojewódzką nr 346. W chwili obecnej prowadzone są prace ziemne oraz rozpoczęto układanie podbudowy.

Czytaj dalej..  2014-09-09
  Kolejne drogi transportu rolnego wykonane

     W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Karwiany i Suchy Dwór. W ramach tej inwestycji powstało około 1 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej. Droga do Karwian połączyła się z wybudowaną w roku ubiegłym drogą Rzeplin-Suchy Dwór a ulica Kobierzycka w Suchym Dworze zapewni lepszy dojazd do ulic: Parkowej, Agrestowej i Lisiej.
Wybudowane drogi umożliwią mieszkańcom wsi Karwiany i Suchy Dwór dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych.
Pozyskane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-09-09
  Przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze

     Trwają prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W chwili obecnej remontowana jest kanalizacja deszczowa, wymieniono część rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Rozpoczęto również układanie nowych krawężników. Do wykonania pozostaną: chodniki, przejście dla pieszych, wymiana przepustu pod drogą oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace zakończą się w połowie października bieżącego roku.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-08-26
  Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Suchym Dworze

     19 sierpnia 2014 roku dokonano uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję na terenie Gminy Żórawina. Inwestorem jest firma Ropla Elektronik Sp. z o.o, która zamierza stworzyć centrum biurowo-magazynowe w Suchym Dworze, zajmuje się dystrybucją kondensatorów elektrolitycznych, foliowych, ceramicznych, baterii i akumulatorów, wyświetlaczy LED i LCD, diod LED, przetwornic DC/DC oraz wentylatorów.
Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany akt erekcyjny, aktualne numery lokalnych gazet, zdjęcia z budowy oraz będące obecnie w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali przedstawiciele Firmy Ropla Elektronik Sp. z o.o., Wykonawca prac budowlanych, Wójt Gminy Żórawina i zaproszeni goście.

Czytaj dalej..  2014-08-25
  Zakończyła się „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie”

     W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie. W ramach tej inwestycji powstało około 550 metrów chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest od Mędłowa do skrzyżowania z drogą powiatową Wrocław-Żórawina, przy której znajduje się przystanek autobusowy.
Jest to ważna inwestycja z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów ponieważ droga prowadząca do Mędłowa jest wąska i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. W chwili obecnej mieszkańcy mogą bezkolizyjnie pokonać drogę do przystanku.
Zadanie to jest finansowane ze środków Budżetu Gminy Żórawina przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach PROW 2007-2013.

Czytaj dalej..  2014-08-11
  Budowa chodnika przy Alei Niepodległości w Żórawinie

     Rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika przy alei Niepodległości w Żórawinie. W ramach tej inwestycji powstanie około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostanie również przejście dla pieszych. Chodnik prowadzony jest od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Truskawkową. Jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkujących zachodnią część Żórawiny, którzy korzystali do tej pory z pobocza drogi powiatowej.

Czytaj dalej..  2014-08-11
  Spotkanie przedstawicieli Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020

We wtorek 5 sierpnia 2014 roku w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia oraz 14 gmin sąsiadujących: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleśnica, Gmina Oborniki Śląskie oraz gospodarz – Gmina Żórawina. Celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań podziału środków unijnych na inwestycje zintegrowane, omówienie budżetu. Uzgodniono, że podział funduszy dokonywany będzie zgodnie z liczbą mieszkańców, przy założeniu, że Wrocławiowi przypadnie 65%, natomiast gminom 35% z całkowitej puli 308,8 mln euro.

Czytaj dalej..  2014-07-31
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze

     Od czerwca br. trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kobierzyckiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz przygotowaniem nawierzchni do układania masy bitumicznej.

Czytaj dalej..  2014-07-31
  Remont świetlicy w Wilczkowie rozpoczęty!

     W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie. Wykonawcą prac jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich.
Zadanie realizowane jest przy 50% wsparciu finansowym ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
Wnioskodawcą realizacji tej inwestycji są Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilczkowa.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

Czytaj dalej..  2014-06-24
  Zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków

     W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane i zbędne leki.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Czytaj dalej..  2014-06-11
  Sobótka – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

     W dniu 07 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 na stadionie MOSiR-u w Sobótce odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wrocławskiego. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane są co dwa lata i udział w nich biorą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin, wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Powiat Wrocławski w eliminacjach wojewódzkich. Ponadto zawody strażackie są jedną z form doskonalenia zawodowego strażaków ochotników, którzy dają z siebie wszystko by wieść prym w swoim regionie. Jest to także wspaniała okazja do ćwiczeń, które rozpoczynają się już kilka tygodni wcześniej.

Czytaj dalej..  2014-05-26
  Budowa drogi Jaksonów-Szczepankowice

     W maju rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaksonów-Szczepankowice. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa na odcinku 770 m.
Prace prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z Żórawiny.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Prace zakończą się w czerwcu bieżącego roku.
W przyszłym roku planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2014-05-26
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

     Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje

Czytaj dalej..  2014-05-21
  Podziękowania dla Wójta Gminy Żórawina za wsparcie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2014

     W piątek 16 maja 2014 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbyło się uroczyste podsumowanie akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Jana Żukowskiego – Wójta Gminy Żórawina, który z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz redaktor TVP Wrocław Grażyny Orłowskiej-Sondej otrzymał symboliczny dyplom.

Czytaj dalej..  2014-05-20
  Umowa na budowę hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie podpisana.

     W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zastępca Wójta Gminy Żórawina Pan Tomasz Gracz wraz ze Skarbnikiem Panem Krzysztofem Bagińskim, reprezentując gminę Żórawina podpisali umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Żórawinie. W imieniu wykonawcy Firmy MIRS sp. z o.o. ze Spalic umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Swornowski. Koszt budowy obiektu to blisko 4,1 mln zł.

Czytaj dalej..  2014-05-16
  Bezpłatne szkolenia - „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”

     W ramach projektu „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych. Kursy kończą się certyfikatem TELC lub ECDL.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby w wieku 18-64 lat zamieszkałe na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego (meldunek nie jest wymagany), które spełniają 1 z poniższych warunków:
• ukończyły 50 rok życia,
• mają max wykształcenie średnie,
• są długotrwale bezrobotni, z wykształceniem wyższym, do 30 roku życia,

Rekrutujemy osoby z obszarów miejskich i wiejskich (szkolenia prowadzone będą na obszarach zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach), które chcą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez doskonalenie znajomości lub poznanie od podstaw obsługi komputera i/lub najbardziej pożądanych na rynku pracy języków obcych.

Rekrutacja: 71 333 11 60, projekt@wibe.wroc.pl, www.wibe.wroc.pl

Czytaj dalej..  2014-05-06
  Wójt Gminy Żórawina laureatem plebiscytu na „Najlepszego Wójta na Dolnym Śląsku”

     W zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską plebiscycie na „Najlepszego Wójta na Dolnym Śląsku” udział wzięło 73 wójtów. Głosować można było od 18 marca do 8 kwietnia na portalu GazetaWroclawska.pl. Zwycięzcą plebiscytu został Jan Marian Grzegorczyn z Miękini. Jan Żukowski wójt gminy Żórawina zajął zaszczytne 6 miejsce. Dyplomy zwycięzcom plebiscytu wręczył redaktor naczelny „Gazety wrocławskiej” Arkadiusz Franas.
Pamiątkowy dyplom w imieniu wójta Jana Żukowskiego odebrał zastępca wójta Tomasz Gracz.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wsparcie i oddane głosy.
Mateusz Królewicz

Czytaj dalej..  2014-05-05
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Za pomocą ZIT realizowane będą strategie terytorialne dotycząca zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Przy pomocy mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w partnerstwie realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wdrożenia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław oraz czternaście sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego tworzące Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) przystąpiło w dniu 9 lipca 2013 r. do Porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Partnerstwo zawarły: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gminą Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie.


Strona internetowa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Czytaj dalej..  2014-03-17
  ARiMR i ANR zajęły stanowisko w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

     Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Komunikat

Czytaj dalej..  2014-03-06
  Nowa strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

     Zapraszamy na nową strone internetową Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, na której zamieszczone są najnowsze informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów, działalności PSZOK i mobilnego MPSZOK, deklaracje i regulaminy oraz najnowsze i zawsze aktualne informacje dla mieszkańców dotyczące zasad segregacji i zbiórki odpadów.

Link do strony internetowej Związku jest umieszczony na stałe w lewym menu naszej strony, oraz poniżej:

Strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

Czytaj dalej..  2014-02-21
  Regionany Punkt Konsultacyjno-Doradczy w UMWD w 2014 r

     Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401] w poniedziałki w godzinach 11.00-16.00 oraz w środy w godzinach 8.00-13.00.

Czytaj dalej..  2014-02-14
  Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

     Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie przeprowadzonych przeglądów wałów przeciwpowodziowych.

Informacja

Czytaj dalej..  2014-02-04
  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW - PRZYPOMNIENIE

     Przypominamy, że w związku ze zmianą systemu rozliczeń w 2011 roku każdemu podatnikowi został przyporządkowany jego indywidualny numer konta bankowego.
Wszystkie wpłaty będą jednoznacznie identyfikowane na podstawie tego numeru.
Prosimy o dokonywanie przelewów podatkowych tylko na wskazany w nakazie podatkowym numer rachunku.

Czytaj dalej..  2013-11-21
  Kolejna inwestycja w naszej Gminie

     Informujemy, że na terenie naszej Gminy, w miejscowości Żórawina, powstanie siedziba firmy TOP-GYM, zajmującej się produkcją, dystrybucją oraz serwisem maszyn fitness (bieżnie, rowery treningowe, steppery, wioślarze i inne).

Czytaj dalej..  2013-09-19
  Plac zabaw w Polakowicach

     13 września 2013 zakończono rozbudowę placu zabaw w Polakowicach. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnośląskie w 50 %, w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj dalej..  2013-09-12
  Budowa sieci wodociągowej do Marcinkowic

     Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przystąpiono do budowy sieci wodociągowej do ostatniej nie zwodociągowanej wsi w gminie Żórawina. Inwestycja ta była oczekiwana przez mieszkańców miejscowości Marcinkowice, którzy do tej pory korzystali z wody pochodzącej z lokalnych studni, a woda pitna dostarczana była przez Gminę.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych ze Skarbimierza, który wykona przedmiotową sieć za 193 tys zł.
Środki finansowe w wysokości 75% pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tego zadania wybudowane zostanie 1,5 km nowej sieci, która będzie zasilana wodą pochodząca ze Stacji Uzdatniania w Węgrach.

Czytaj dalej..  2013-09-06
  Remont świetlicy wiejskiej w Węgrach sfinansuje Unia Europejska

     Gmina Żórawina podpisała umowę z firmą ROBKON z Ząbkowic Śląskich wykonawcą prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w Węgrach. Na realizacje tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj dalej..  2013-09-02
  Nowe oświetlenie uliczne w Żórawinie

     W chwili obecnej trwają prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zamontowanych zostanie 26 nowych punktów świetlnych przy ulicach: Bankowa, Gimnazjalna, M. Kopernika i Sportowa.
Jako źródło światła zastosowano technologie sodową zapewniającą wysoką skuteczność świetlną i bezpośrednio wynikającą z tego oszczędność energii elektrycznej.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2013-08-21
  Dofinansowanie dla Wilczkowa

     W ostatnich dniach, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecności członka zarządu Województwa Dolnośląskiego - Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie” .
Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj dalej..  2013-08-02
  Informacja dotycząca gazyfikacji Gminy Żórawina

     Na początku 2014 roku rozpoczną się prace związane z gazyfikacją Gminy Żórawina (rys. 1a i 1b).
Budowa rozłożona będzie na 2 etapy. W I etapie powstanie główna linia przesyłowa biegnąca przez Suchy Dwór, Mędłów, Żórawinę oraz Wojkowice.
Etap II – docelowy, będzie polegał na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej we wskazanych miejscowościach, której zadaniem będzie doprowadzenie gazu do firm, instytucji i odbiorców indywidualnych.

Inwestorem zadania jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SPV 4 sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl

Czytaj dalej..  2013-07-26
  Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     9 lipca 2013 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia podpisano Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy jednostki biorące udział w inicjatywie będzie 155,2 mln euro przeznaczonych na realizację nowych inwestycji w latach 2014-2020. Kwota może być powiększona o dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj dalej..  2013-07-10
  Folder informacyjny o linii wysokiego napięcia 400kV

     Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.
Dodatkowe informacje na temat tej inwestycji udzielane są w sekretariacie Urzędu Gminy.

Folder informacyjny

Czytaj dalej..  2013-07-03
  Wielofunkcyjne boisko w Krajkowie - informacje o projekcie

     Inwestycje o nazwie: "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie" zlokalizowano obok budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska w Krajkowie. Przedsięwzięcie to polegało na wybudowaniu od podstaw wielofunkcyjnego boiska, w ramach którego: przygotowano teren pod obiekt, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnie z betonowej kostki. Dodatkowo, ze środków sołeckich boisko wyposażono w zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Zrealizowana inwestycja umożliwia mieszkańcom Krajowa aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację poprzez sport i rozrywkę.

Więcej informacji o inwestycji oraz zdjęcia boiska zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale "Projekty Unijne".

Czytaj dalej..  2013-01-25
  Zmiana siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

     Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesiona do Węgier na ulicę Młyńską 9 (obok stacji uzdatniania wody w Węgrach).

Czytaj dalej..  2012-09-06
  Komunikat Ministerstwa Gospodarki

     UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Czytaj dalej..  2012-03-14
  Apel do obywateli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żórawina, a nie zgłosili w Urzędzie Skarbowym faktu zamieszkiwania na terenie naszej Gminy!!!

     Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Zmiany tej dokonują Państwo bezpłatnie bez konieczności wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkających bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

Czytaj dalej..  2011-03-10
  Ogłoszenie w sprawie usuwania azbestu

     Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomości.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokości 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właścicieli nieruchomości, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel środków własnych, a także krajowych i unijnych.

Czytaj dalej..  2010-03-23
  Zbiórka zużytych baterii

     W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Czytaj dalej..  2008-09-05
  Apel Wójta o pomoc dla Julii

     Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Julii Lewickiej.

Czytaj dalej..

Październik 2015

Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Plan lotów - Lotnisko Wrocław Rozkłady jazdy PKP Rozkłady jazdy PKS Rozkłady jazdy MPK

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - wersja archiwalna
ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Portal dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dziennik UstawMonitor PolskiElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Przetargi
i zamówienia publiczne


Przetargi i zamówienia publiczne
Aktualności z Gminy na SMS

Na górę/Up

2009-2015 Gmina Żórawina