Dla inwestora
Mapa - ulotka informacyjna o Gminie Żórawina
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Gazetka Gminna - Żórawina Nasza Gmina
Strona Lokalnej Grupy Działania LIDER A4
Serwis BAZAA4.INFONarodowe Siły Rezerwowe

Aktualności z naszej Gminy  2014-04-17
  Wielkanoc 2014

     

Niech radość Wielkiej Nocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Żórawina
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
suto zastawionych stołów, pysznych smakołyków,
bogatego zająca, dużo wody w poniedziałek, wiosennego słońca,
i jak najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzy

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy


Czytaj dalej..  2014-04-17
  Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza dzieci na profilaktyczne badania USG w Żórawinie

     W dniach 6 i 7 maja Fundacja Ronalda McDonalda będzie po raz drugi prowadzić w Żórawinie badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.
Zapraszamy.Opis procedur medycznych

Czytaj dalej..  2014-04-16
  Przyszłość w naszych rękach - sprawozdanie z debaty

     2 kwietnia młodzież z Gimnazjum im. AK w Żórawinie wyciągnęła dłoń w kierunku władz i swoich młodszych kolegów, organizując debatę na temat wpływu młodych ludzi na rzeczywistość i uczestnictwo w demokracji.

Szczegółowe informacje o debacie

Czytaj dalej..  2014-04-11
  Zbiórka objazdowa odpadów

     Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Żórawina w dniach: 05.05.2014r. - 16.05.2014r.

Odbierane będą następujące odpady:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- przeterminowanych leków,
- chemikaliów i innych substancji,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Szczegółowy harmonogram odbioru

Czytaj dalej..  2014-03-17
  ARiMR i ANR zajęły stanowisko w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

     Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Komunikat

Czytaj dalej..  2014-03-10
  Konkurs „Moja okolica pięknieje dzięki RPO”

     Zapraszamy dolnośląskich gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie „Moja okolica pięknieje dzięki RPO”! Tegoroczna edycja jest szczególna, gdyż przypada w szczególną rocznicę: 10 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

Czytaj dalej..  2014-03-06
  Podziękowanie dla Strażaków

     Strażakom Ochotnikom z jednostek OSP Żórawina, Rzeplin i Węgry składam serdeczne podziękowania za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej przeprowadzonej w dniu 4 marca 2014r. w gospodarstwie agroturystycznym Sadków.
Dzięki szybkiej reakcji strażaków i przybyciu na miejsce, udało się w krótkim czasie opanować pożar, zapobiec jego rozprzestrzenieniu i uniknąć jego tragicznych skutków.

Ze strażackim pozdrowieniem
Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Czytaj dalej..  2014-03-06
  Nowa strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

     Zapraszamy na nową strone internetową Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, na której zamieszczone są najnowsze informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów, działalności PSZOK i mobilnego MPSZOK, deklaracje i regulaminy oraz najnowsze i zawsze aktualne informacje dla mieszkańców dotyczące zasad segregacji i zbiórki odpadów.

Link do strony internetowej Związku jest umieszczony na stałe w lewym menu naszej strony, oraz poniżej:

Strona internetowa Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

Czytaj dalej..  2014-03-04
  Dzień otwarty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

     Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż urząd skarbowy będzie czynny:

- w dniu 05 kwietnia 2014 r. (sobota) w ramach „Dnia Otwartego” w godzinach od 9.00 do 13.00
- w dniach: 28 kwietnia (poniedziałek) i 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) i 30 kwietnia 2014 r. (środa) - do godziny 18.00 podczas wydłużonych godziny pracy urzędu.

Czytaj dalej..  2014-03-03
  Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

     Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina uruchomiona została zakładka pod nazwą "Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014", w której publikowane są wszystkie informacje dla wyborców.

Bezpośredni link do zakładki na Biuletynie Informacji Publicznej

Czytaj dalej..  2014-02-21
  Regionany Punkt Konsultacyjno-Doradczy w UMWD w 2014 r

     Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401] w poniedziałki w godzinach 11.00-16.00 oraz w środy w godzinach 8.00-13.00.

Czytaj dalej..  2014-02-21
  Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

     Poniżej zamieszczam projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
Informuję, iż Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 uchwalony przez Radę Gminy Żórawina w listopadzie 2013 r. z uwagi na niezgodność z art.5a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873) został zaskarżony do WSA.
Wobec uznania zarzutów skarżącego opracowano nowy Program.
Zamieszczono także zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. przedmiotowego Programu.

Żórawina 21.02.2014r.
Maria Firecka

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żórawina - treść zarządzenia i Programu Współpracy

Czytaj dalej..  2014-02-20
  "Nie daj się wkręcić" - apeluje KRUS

     W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić uwagę rolników na grupę wypadków, w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn. Są one przyczynami ponad 12% wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy.
Takim zdarzeniom można zapobiec dbając o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące osłony i zabezpieczenia, dokonując napraw tylko przy wyłączonym napędzie, przestrzegając zaleceń producentów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji, jak również stosując odpowiedni ubiór i ochrony oraz utrzymując porządek na stanowisku pracy.

List Prezesa KRUS Artura Brzóski dotyczący prowadzonych działań prewencyjnych

Czytaj dalej..  2014-02-14
  Czujniki czadu w mieszkaniach komunalnych

     W mieszkaniach należących do Gminy Żórawina zostały zainstalowane czujniki czadu. Dzięki takim działaniom zmniejszamy ryzyko zaczadzenia w mieszkaniach komunalnych ogrzewanych paliwami stałymi i gazem.
Czujniki uruchamiają się, gdy tylko wykryją minimalne, jeszcze nieszkodliwe dla człowieka stężenie tlenku węgla. Należy wtedy natychmiast otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenie i poinformować administrację budynku.

Czytaj dalej..  2014-02-14
  Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

     Informacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie przeprowadzonych przeglądów wałów przeciwpowodziowych.

Informacja

Czytaj dalej..  2014-02-13
  Plebiscyt "POŻYTECZNI 2014"

     Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie bierze udział w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wrocławską "POŻYTECZNI 2014".
W ramach tego plebiscytu ma być wyłonione najbardziej pożyteczne stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego na Dolnym Śląsku.
Jest to doskonała okazja do przybliżenia Czytelnikom działalności OSP Rzeplin.
Zachęcamy wszystkich Państwa do oddawania głosów na naszą jednostkę.

Szczegóły plebiscytu i dodatkowe informacje

Czytaj dalej..  2014-02-10
  Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dwunasty

     Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają kolejną edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS.

Czytaj dalej..  2014-02-06
  Złóż PIT przez Internet - system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów

     Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym.
Ministerstwo Finansów zachęca do składania formularzy PIT w formie elektronicznej.
System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej.

Strona główna systemu e-Deklaracje (program do składania PIT, formularze interaktywne, dokumentacja i pomoc techniczna)

Filmy promocyjne systemu e-Deklaracje

"Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca. A do urzędu skarbowego przyjdź, jeżeli masz naprawdę ważny powód..."

Czytaj dalej..  2014-02-04
  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW - PRZYPOMNIENIE

     Przypominamy, że w związku ze zmianą systemu rozliczeń w 2011 roku każdemu podatnikowi został przyporządkowany jego indywidualny numer konta bankowego.
Wszystkie wpłaty będą jednoznacznie identyfikowane na podstawie tego numeru.
Prosimy o dokonywanie przelewów podatkowych tylko na wskazany w nakazie podatkowym numer rachunku.

Czytaj dalej..  2014-02-04
  Ostrzeżenie - Uwaga na fałszywe e-maile z logiem Administracji Podatkowej

     Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej.
Ministerstwo Finansów jak również urzędy skarbowe nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok.
Treść e-maila wskazuje, że celem działania jego autora jest wyłudzenie od osoby, która go otrzymała, danych, poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość złożenia doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Źródło informacji:
Strona internetowa Ministerstwa Finansów

Czytaj dalej..  2014-01-29
  Przekaż 1% podatku dla OSP Rzeplin

     Jednostka OSP Rzeplin kieruje uprzejmą prośbę do wszystkich podatników o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej OSP.

POMÓŻ NAM W RATOWANIU ŻYCIA!!!!!!!!!!!!

Z góry dziękujemy!

numer KRS: 0000294140


Link do programu do rozliczania podatku

Czytaj dalej..  2014-01-20
  "Dżemowisko" w Tyńcu Małym

     W ubiegłym roku powstał pomysł zajęć dla młodzieży, jako jednego z zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Po rozmowie Janusza Gargały, Sołtysa wsi Tyniec Mały z Maciejem Balcarem - liderem zespołu Dżem, (kompozytor, autor tekstów, wokalista, instrumentalista, aktor – występuje i nagrywa także z własnym zespołem Nie-bo), mieszkańcem Tyńca Małego, pojawiła się idea wykorzystania muzyki do rozwijania zdolności i umiejętności młodych ludzi i wtedy po raz pierwszy padła robocza nazwa „Dżemowisko”.
Głównym celem programu ma być kształtowanie wśród młodzieży zdrowych wzorców życia wolnego od uzależnień.
W ramach tego projektu mają być prowadzone zajęcia muzyczne dla młodzieży a także organizowane wydarzenia artystyczne skierowane głównie do młodzieży.

Czytaj dalej..  2014-01-13
  Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2014 r.

     Wójt Gminy Żórawina 10 stycznia 2014 r. ogłosił Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2014 r.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania (Dz.U.nr.,6, poz.25).

Tekst zarządzenia w sprawie ogłoszenia Konkursu oraz wzory oferty i sprawozdania w załączeniu.


Zarządzenie nr 285/2014, wzory oferty i sprawozdania oraz instrukcja

Czytaj dalej..  2013-12-12
  Nowy sołtys w Żernikach Wielkich

     Informujemy, że w wyniku wyborów które odbyły się w dniu 11 grudnia 2013r. sołtysem wsi Żerniki Wielkie został p. Jan Szczutowski.

Czytaj dalej..  2013-12-11
  Stawki podatków na 2014 rok

     Informujemy, że zostały podjete uchwały Rady Gminy określające stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych na 2014 rok. Uchwały wraz z formularzami są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj dalej..  2013-11-21
  Kolejna inwestycja w naszej Gminie

     Informujemy, że na terenie naszej Gminy, w miejscowości Żórawina, powstanie siedziba firmy TOP-GYM, zajmującej się produkcją, dystrybucją oraz serwisem maszyn fitness (bieżnie, rowery treningowe, steppery, wioślarze i inne).

Czytaj dalej..  2013-11-07
  Podziękowanie dla Gminy Żórawina

     Podziękowanie dla Gminy Żórawina od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.


Podziękowanie

Czytaj dalej..  2013-09-19
  Plac zabaw w Polakowicach

     13 września 2013 zakończono rozbudowę placu zabaw w Polakowicach. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnośląskie w 50 %, w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj dalej..  2013-09-12
  Budowa sieci wodociągowej do Marcinkowic

     Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przystąpiono do budowy sieci wodociągowej do ostatniej nie zwodociągowanej wsi w gminie Żórawina. Inwestycja ta była oczekiwana przez mieszkańców miejscowości Marcinkowice, którzy do tej pory korzystali z wody pochodzącej z lokalnych studni, a woda pitna dostarczana była przez Gminę.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych ze Skarbimierza, który wykona przedmiotową sieć za 193 tys zł.
Środki finansowe w wysokości 75% pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tego zadania wybudowane zostanie 1,5 km nowej sieci, która będzie zasilana wodą pochodząca ze Stacji Uzdatniania w Węgrach.

Czytaj dalej..  2013-09-06
  Remont świetlicy wiejskiej w Węgrach sfinansuje Unia Europejska

     Gmina Żórawina podpisała umowę z firmą ROBKON z Ząbkowic Śląskich wykonawcą prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w Węgrach. Na realizacje tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj dalej..  2013-09-02
  Nowe oświetlenie uliczne w Żórawinie

     W chwili obecnej trwają prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zamontowanych zostanie 26 nowych punktów świetlnych przy ulicach: Bankowa, Gimnazjalna, M. Kopernika i Sportowa.
Jako źródło światła zastosowano technologie sodową zapewniającą wysoką skuteczność świetlną i bezpośrednio wynikającą z tego oszczędność energii elektrycznej.
Tomasz Gracz

Czytaj dalej..  2013-08-21
  Dofinansowanie dla Wilczkowa

     W ostatnich dniach, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecności członka zarządu Województwa Dolnośląskiego - Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie” .
Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj dalej..  2013-08-16
  Zmiana siedziby Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

     Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że z dniem 12 sierpnia 2013 r. nastąpiła zmiana siedziby biura związku.

NOWY ADRES:

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ŚLĘZA-OŁAWA
UL. ŻERNICKA 17
55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA

(BUDYNEK STAREGO URZĘDU GMINY)

Czytaj dalej..  2013-08-02
  Informacja dotycząca gazyfikacji Gminy Żórawina

     Na początku 2014 roku rozpoczną się prace związane z gazyfikacją Gminy Żórawina (rys. 1a i 1b).
Budowa rozłożona będzie na 2 etapy. W I etapie powstanie główna linia przesyłowa biegnąca przez Suchy Dwór, Mędłów, Żórawinę oraz Wojkowice.
Etap II – docelowy, będzie polegał na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej we wskazanych miejscowościach, której zadaniem będzie doprowadzenie gazu do firm, instytucji i odbiorców indywidualnych.

Inwestorem zadania jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SPV 4 sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl

Czytaj dalej..  2013-07-26
  Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

     9 lipca 2013 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia podpisano Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy jednostki biorące udział w inicjatywie będzie 155,2 mln euro przeznaczonych na realizację nowych inwestycji w latach 2014-2020. Kwota może być powiększona o dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj dalej..  2013-07-10
  Folder informacyjny o linii wysokiego napięcia 400kV

     Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.
Dodatkowe informacje na temat tej inwestycji udzielane są w sekretariacie Urzędu Gminy.

Folder informacyjny

Czytaj dalej..  2013-07-03
  Wielofunkcyjne boisko w Krajkowie - informacje o projekcie

     Inwestycje o nazwie: "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie" zlokalizowano obok budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska w Krajkowie. Przedsięwzięcie to polegało na wybudowaniu od podstaw wielofunkcyjnego boiska, w ramach którego: przygotowano teren pod obiekt, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnie z betonowej kostki. Dodatkowo, ze środków sołeckich boisko wyposażono w zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Zrealizowana inwestycja umożliwia mieszkańcom Krajowa aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację poprzez sport i rozrywkę.

Więcej informacji o inwestycji oraz zdjęcia boiska zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale "Projekty Unijne".

Czytaj dalej..  2013-01-25
  Zmiana siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

     Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesiona do Węgier na ulicę Młyńską 9 (obok stacji uzdatniania wody w Węgrach).

Czytaj dalej..  2012-09-06
  Komunikat Ministerstwa Gospodarki

     UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Czytaj dalej..  2012-03-14
  Apel do obywateli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żórawina, a nie zgłosili w Urzędzie Skarbowym faktu zamieszkiwania na terenie naszej Gminy!!!

     Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Zmiany tej dokonują Państwo bezpłatnie bez konieczności wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkających bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

Czytaj dalej..  2011-03-10
  Ogłoszenie w sprawie usuwania azbestu

     Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomości.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokości 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właścicieli nieruchomości, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel środków własnych, a także krajowych i unijnych.

Czytaj dalej..  2010-03-23
  Zbiórka zużytych baterii

     W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Czytaj dalej..  2008-09-05
  Apel Wójta o pomoc dla Julii

     Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Julii Lewickiej.

Czytaj dalej..

Kwiecień 2014

Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Plan lotów - Lotnisko Wrocław Rozkłady jazdy PKP Rozkłady jazdy PKS Rozkłady jazdy MPK

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Portal dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dziennik UstawMonitor PolskiElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Przetargi, zamówienia

Przetargi i zamówienia publiczne
Aktualności z Gminy na SMS

Na górę/Up

2009-2013 Gmina Żórawina